Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2008
Opublikowano: 2008-08-14

Ogłoszenie o wyniku przetargu na: budowę hali sportowej

Szczuczyn, 2008-08-14

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie"

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

ZAKŁAD MURARSKI Spółka Jawna

Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel - Rowińska

ul. Słoneczna 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i spośród złożonych ofert uzyskał największą liczbę punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty (nie podlegające odrzuceniu) - kryterium: cena 100%

Oferta Nr. 1

Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "SANBUD" Sp. z o.o. ul. Krucza 5/1, lok. 8, 15-346 Białystok

Uzyskana liczba punktów - 77,35 %

Oferta Nr. 2

ZAKŁAD MURARSKI Spółka Jawna Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel - Rowińska

ul. Słoneczna 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka

Uzyskana liczba punktów - 100 %

Oferta Nr. 3

LB spółka z o.o. ul. Pstrowskiego 24, 10-602 Olsztyn

Uzyskana liczba punktów - 89,45 %

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie.

Otrzymują:

1. ZAKŁAD MURARSKI Spółka Jawna Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel - Rowińska

ul. Słoneczna 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka

2. Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "SANBUD" Sp. z o.o.

ul. Krucza 5/1, lok. 8, 15-346 Białystok

3. LB spółka z o.o.

ul. Pstrowskiego 24, 10-602 Olsztyn

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2092

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe