Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2008
Opublikowano: 2008-12-22

Ogłoszenie o wyniku przetargu na: Budowa sieci wodociągowej

Szczuczyn, 2008-12-22

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Budowę sieci wodociągowej od ul. Senatorskiej do ul. Łomżyńskiej w mieście Szczuczyn"

Nr ogłoszenia: 336405-2008 z dnia 27.11.2008r.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

HYDROTECH Bernard Zbigniew Krajewski

ul. Słoneczna 17, 18-400 Łomża, Stara Łomża p/sz

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i spośród złożonych ofert uzyskał największą liczbę punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty (nie podlegające odrzuceniu) - kryterium: cena 100%

Oferta Nr. 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża

Uzyskana liczba punktów - 47,62 %

Oferta Nr. 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MELWOD Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko

Uzyskana liczba punktów - 64,68 %

Oferta Nr. 3

Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych BUDOKAN, ul. Magazynowa 9, 19-200 Grajewo

Uzyskana liczba punktów - 96,07 %

Oferta Nr. 4

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe UNIROL Dorota Kuligowska, ul. Robotnicza 6,

19-200 Grajewo

Uzyskana liczba punktów - 49,69 %

Oferta Nr. 5

Zakład Usługowy B.H.D Stanisław Wróblewski, ul. Targowa 15, 18-300 Zambrów

Uzyskana liczba punktów - 52,04 %

Oferta Nr. 6

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe HYDROTECH Bernard Zbigniew Krajewski,

ul. Słoneczna 17, 18-400 Łomża

Uzyskana liczba punktów - 100,00 %

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie.

Otrzymują:

  1. Oferenci wyszczególnieni na wstępie niniejszego zawiadomienia.
  2. 2. A/a

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2405

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe