Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2008
Opublikowano: 2008-07-24

Ogłoszenie o dofinansowaniu letniego wypoczynku dzieci


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Szczuczyna informuje, iż w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju realizując Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) na podstawie Podręcznika Operacyjnego PPWOW - Podręcznika Realizacji Programu Integracji Społecznej i Porozumienia z dnia 22 lipca 2008 r. zawartego przez Burmistrza Szczuczyna - Waldemara Szczesnego oraz Wiceprezesa Zarządu Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gwiazda" - Grzegorza Zańko.

w Gmine Szczuczyn zostanie zorganizowany wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie obozu szkoleniowo - sportowo - rekreacyjnego pt.

"BEZPIECZNIE, PRZYJEMNIE I ZDROWO"

w ramach którego sfinansowane zostanie uczestnictwo w obozie, koszty transportu, zakup odzieży i obuwia dla uczestników oraz zakup leków i materiałów opatrunkowych.

Gmina Szczuczyn na realizację w/w zadania przeznacza kwotę 6 900 zł.

Szczuczyn, dn. 24.07.2008 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2186

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe