Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2007
Opublikowano: 2007-01-18

Ogłoszenie o wniesionym proteście - remont oświetlenia drogowego

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu : Remont oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Szczuczyn

Do Zamawiającego wpłynął protest na zapisy SIWZ.

Zgodnie z art. 181 ust. 3 Pzp Zamawiający zamieszcza kopię protestu na stronie internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja.

Jednocześnie wzywamy wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu zgodnie z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.

Szczuczyn, dnia 17.01.2007r.

Burmistrz Szczuczyna

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2113

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe