Dziś jest: Niedziela 26 marca 2023, Imieniny: Teodora, Emanuela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2007
Opublikowano: 2007-02-02

Informacja o wniesieniu odwołania - remont oświetlenia drogowego

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu: Remont oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta

Szczuczyn.

Do Zamawiającego wpłynęło w dniu 02.02.2007 r. zawiadomienie o wniesieniu odwołania

do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie dot. oddalenia protestu z dnia 16.01.2007 r. na zapisy SIWZ.

Zgodnie z art. 184 ust. 3 P.z.p. Zamawiający zamieszcza kopię odwołania na stronie internetowej, na której zamieszczony jest protest i specyfikacja.

Jednocześnie wzywamy wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym zgodnie z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.

Szczuczyn dnia 02.02.2007 r.

Burmistrz Szczuczyna

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2245

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe