Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2006
Opublikowano: 2006-12-27

Powiadomienie o wyborze oferty

Szczuczyn dnia 2006-12-22

SGR 3410-5/06

Ogłoszenie o wyborze oferty

w postępowaniu o zamówieniu publicznym na zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie Szczuczyna w 2007 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm./.

Wspólny Słownik Zamówień -CPV - 90212000-6, 90213000-3.

Zamawiający:

Burmistrz Szczuczyna
19-230 Szczuczyn
Plac 1000-lecia nr 23
pow. grajewski, woj. podlaskie
tel./fax. (0-86) 273-50-80, 273-50-80
e-mail: um@szczuczyn.pl

NIP 719-10-09-960

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówieniu publicznym na zadanie p.n." Zimowe utrzymanie ulic i chodników na terenie Szczuczyna

w 2007 roku".

Na realizacje zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne

w Szczuczynie Sp. z o.o.

19-230 Szczuczyn ul. Sienkiewicza nr 1.

Cena wybranej oferty wynosi - 35.000,00 .

/słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych/.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczuczynie Sp. z o.o. było jedynym wykonawcą ubiegającym się o wykonanie zamówienia.

Zaoferowana kwota wykonania zamówienia nie przewyższa kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2427

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe