Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2006
Opublikowano: 2006-10-13

Ogłoszenie o wyborze oferty

Szczuczyn dnia 2006-10-12

SGR 3410-3-2/06

Ogłoszenie o wyborze oferty

w postępowaniu o zamówieniu publicznym na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rakowie w km 0+000 ÷ 0+480, 0+000 ÷ 0+120 o łącznej długości 600 m w zakresie wyrównania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie i ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 6,0 cm zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną z dnia 14.07.2006 r.

Zamawiający:

Burmistrz Szczuczyna
19-230 Szczuczyn
Plac 1000-lecia nr 23
pow. grajewski, woj. podlaskie
tel./fax. (0-86) 273-50-80, 273-50-80
e-mail: um@szczuczyn.pl

NIP 719-10-09-960

ogłasza wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówieniu publicznym na zadanie inwestycyjne p.n." Przebudowy drogi gminnej w Rakowie w km 0+000 ÷ 0 + 480, 0+000 ÷ 0+120 o łącznej długości 600 m".

Wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

"UNIDROG" Sp. z o.o.

19-203 Grajewo ul. Robotnicza nr 4

Cena wybranej oferty wynosi - 159.993,65 .

/słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote, 65/100.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "UNIDROG" Sp. z o.o. w Grajewie było jedynym wykonawcą ubiegającym się o wykonanie zamówienia.

Zaoferowana kwota wykonania zamówienia nie przewyższa kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2180

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe