Dziś jest: Czwartek 17 stycznia 2019, Imieniny: Antoniego, Rościsława .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2006
Opublikowano: 2006-04-07

Informacja dla właścicieli psów z terenu Miasta i Gminy Szczuczyn

UWAGA

WŁAŚCICIELE PSÓW!!!

 

Przypominamy o obowiązku zapłaty podatku od posiadania psów.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatkowi od posiadania psów podlegają osoby fizyczne posiadające psy.

 

Zwolnieniu od tego obowiązku podlegają jedynie:

.   pod warunkiem wzajemności - członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

.  osoby niepełnosprawne posiadające psy będące ich pomocą (niewidomi, głuchoniemi, niedołężni),

.   osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa,

.  osoby utrzymujące psy w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)

 

ROCZNA STAWKA PODATKU

OD POSIADANIA PSÓW

WYNOSI w 2006 r.

25 zł

OD JEDNEGO PSA.

 

Nie zastosowanie się do ciążącego na podatnikach obowiązku może skutkować pociągnięciempodatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 w zw. z art. 9 § 3 Kodeksu Karnego Skarbowego).


powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 976

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe