Dziś jest: Czwartek 17 stycznia 2019, Imieniny: Antoniego, Rościsława .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2006
Opublikowano: 2006-01-02

Budowa wodociągu wiejskiego

 Urząd Miejski w Szczuczynie uprzejmie informuje, iż dnia 24 października 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim (Instytucją Pośredniczącą) a Stowarzyszeniem Samorządów Dorzecza Biebrzy (Beneficjentem) została zawarta umowa nr Z/2.20/I/1.2/233/04/U/71/05 o dofinansowanie Projektu Z/2.20/I/1.2/233/04 Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza Biebrzy w ramach Priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Całkowita wartość Projektu wynosi 13 112 694,99 PLN, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych, czyli kwotę 8 310 416,71 PLN.

Projekt będzie realizowany przez następujące gminy: Grajewo, Radziłów, Knyszyn, Rajgród, Szczuczyn, Wąsosz, Wizna.

Gmina Szczuczyn zgłosiła do projektu zadanie pod nazwą: "Budowa wodociągu wiejskiego "Niedźwiadna": Niedźwiadna - Dołęgi - Jambrzyki, Sokoły - Koniecki M. - Koniecki R - Obrytki - Kurki - Mazewo - Czarnowo - Załuski - Czarnówek - Chojnowo. Rozbudowa budynku hydroforni w Niedźwiadnej"

Projekt "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie dorzecza Biebrzy" współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1103

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe