Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2015
Opublikowano: 2015-12-10

Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 roku

    1 stycznia 2016 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.)

     Poniżej przedstawiamy najistotniejsze, naszym zdaniem zmiany dotyczące podatków i opłat lokalnych:

  1. Wprowadzenie zasady niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego, w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł;
  2. Wprowadzenie jednorazowej płatności podatku od nieruchomości w kwocie nieprzekraczającej 100 zł, również w przypadku zobowiązań pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego;
  3. Od 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona nowa stawka podatku od nieruchomości. Za 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji oraz obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego trzeba będzie zapłacić 3,00 zł. W związku z tym, że na terenie miasta Szczuczyn nie została ustalona strefa rewitalizacji stawka ta nie będzie miała zastosowania dla mieszkańców Szczuczyna;
  4. W przypadku podatku od środków transportowych ze względu na dostosowanie do obowiązujących przepisów w zakresie homologacji typu pojazdów, zmieni się podział klas autobusów z liczbą miejsc mniejszą niż 22 oraz z liczbą miejsc równą lub większą niż 22-poza kierowcą. Z uwagi na to, że w obowiązującym stanie prawnym stosuje się podział na autobusy do 30 miejsc i autobusy o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 miejsc włączając siedzenie kierowcy, zmianie ulegnie również obowiązujący wzór deklaracji.

    W związku z nowelizacją przepisów podatkowych konieczne było podjęcie nowych uchwał podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Formularze te będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Natomiast w przypadku osób fizycznych zwraca się uwagę, że określenie nowych wzorów formularzy nie spowoduje konieczności ich wypełniania i przedkładania organowi podatkowemu, jeżeli nie nastąpią zmiany mające wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

    Pozostałe stawki podatku od nieruchomości pozostały na niezmienionym dotychczasowym poziomie. W dniu 24 listopada 2015 r. miejscy radni podjęli następujące uchwały:

  1. Uchwała nr 98/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych i informacji podatkowych. http://www.test.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2014-2018/Uchwala.98.XII.15.pdf
  2. Uchwała nr 95/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. http://www.test.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2014-2018/Uchwala.95.XII.15.pdf
  3. Uchwała nr 96/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. http://www.test.um.szczuczyn.pl/uchwaly/2014-2018/Uchwala.96.XII.15.pdf

    Informujemy, że wszelkie wzory formularzy, druków oraz uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na stronie www Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w zakładce E-urząd, pliki do pobrania: http://www.test.um.szczuczyn.pl/pliki_do_pobrania.html

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2372

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe