Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2015
Opublikowano: 2015-12-18

Zarządzenie nr 86/15 Burmistrza Szczuczyna z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn

Zarządzenie nr 86/15

Burmistrza Szczuczyna

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn

    Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1. Ogłasza się żałobę na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn od dnia  20 grudnia do dnia 22 grudnia 2015 r. do godz. 24:00 w związku ze śmiercią Jarosława Augustowskiego Starosty Powiatu Grajewskiego .

 § 2. Na znak żałoby na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn zarządzam opuszczenie flag państwowych i gminnych przy budynkach użyteczności publicznej do połowy masztu na czas trwania żałoby. Flagi powinny być przepasane czarnym kirem.

 § 3. Ze względu na ustanowioną żałobę zaleca się odwołanie wszystkich imprez o charakterze rozrywkowym, kulturalnym i sportowym.

 § 4. Niniejsze zarządzenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczuczynie na tablicach ogłoszeń usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Burmistrz Szczuczyna

 mgr Artur Kuczyński

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1707

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe