Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2022
Opublikowano: 2022-07-01

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

Podstawa Prawna

Art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

 

Nazwa i adres organizatora

Gmina Szczuczyn

plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

 

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy

Transport drogowy w zakresie przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Szczuczyn oraz gmin sąsiednich, które z Gminą Szczuczyn zawarły, bądź zawrą porozumienia międzygminne.

 

Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

1 lipca 2023 r.

 

Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2033 r.

 

Zmiana treści informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej;

- Biuletyn Informacji Publicznej Gminy;

- tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy;

- strona internetowa organizatora;

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 167

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe