Dziś jest: Poniedziałek 05 czerwca 2023, Imieniny: Bonifacego, Waltera .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2021
Opublikowano: 2021-08-26

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: robotnik gospodarczy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

Burmistrz Szczuczyna informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę osoby na stanowisko robotnika gospodarczego.

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Szczuczynie plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

2. Określenie stanowiska:

Robotnik gospodarczy

3. Wymiar czasu pracy:

Pełny etat

4. Miejsce wykonywania pracy

            Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur im. Jarosława Augustowskiego w Szczuczynie ul. Sportowa 28C

5. Wymagania pracodawcy

1)      wykształcenie zawodowe lub techniczne,

2)      dobra organizacja pracy i chęć uczenia się,

3)      sumienność, odpowiedzialność, samodzielność w wykonywanych działaniach,

4)      dyspozycyjność, mile widziane prawo jazdy kategorii B,

5)      umiejętność obsługi kosiarki, kosy spalinowej i innych sprzętów będących na wyposażeniu TCDK.

6. Zakres obowiązków związanych ze stanowiskiem:

Obowiązkiem osoby zatrudnionej na stanowisku robotnika gospodarczego będzie dbałość o porządek oraz wykonywanie prostych napraw wewnątrz i na zewnątrz obiektu Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur przy ul. Sportowej 28C. Mile widziane posiadanie uzdolnień technicznych i predyspozycji do prac manualnych. W szczególności do obowiązków pracownika gospodarczego będzie należało:

1)      Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku i w jego otoczeniu, m.in:

    a)      wykonywanie prac konserwacyjnych,

    b)      usuwanie opadłych liści,  odśnieżanie i usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych, a także posypywanie ich solą i piaskiem,

    c)      oznaczanie taśmą ostrzegawczą miejsc niebezpiecznych.

2)      Dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu, in:

    a)      odczytywanie wskazań  liczników m.in. prądu i wody,

    b)      wykonywanie prostych napraw instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

    c)      sprawdzanie działania urządzeń znajdujących się w budynkach i zgłaszanie wszelkich awarii.

3)      Pielęgnowanie zieleni, m.in:

    a)      koszenie terenów zielonych m.in. boiska, trawniki, place zabaw,

    b)      nawożenie i podlewanie roślin,

    c)       konserwacja wykorzystywanego sprzętu technicznego m.in. do pielęgnacji trawników, rabat, żywopłotów, drzew i krzewów.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna być samodzielna, gotowa do pracy w zmiennych warunkach środowiskowych, a także nastawiona na wykonywanie zleconych zadań.

7. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny z uzasadnieniem – podpisany odręcznie,

b)      życiorys – curriculum vitae – podpisany odręcznie,

c)      oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

d)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rekrutacji oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną (załącznik KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW), potwierdzone własnoręcznym podpisem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, na adres e-mail:  um@szczuczyn.pl  lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego:

Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2021r. godz. 14:00 włącznie.

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

 

Szczuczyn, dnia 26.08.2021 r.

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1557

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe