Dziś jest: Poniedziałek 05 czerwca 2023, Imieniny: Bonifacego, Waltera .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2021
Opublikowano: 2021-01-20

Informacja w sprawie rekrutacji do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

Szczuczyn dnia 20 stycznia 2021 r.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA
plac 1000-lecia 23
19 – 230 Szczuczyn

OG.4424.1.2021

Informacja w sprawie rekrutacji do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

    Na podstawie art. 154 ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) Burmistrz Szczuczyna podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

1) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Szczuczyn jest organem prowadzącym – kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr 214/XXXI/17 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 1088);

3) w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których gmina Szczuczyn jest organem prowadzącym - kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr 215/XXXI/17 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 10 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r., poz. 1098).

    Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 zostały określone w zarządzeniu Nr 12/21 Burmistrza Szczuczyna z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 dla których Gmina Szczuczyn jest organem prowadzącym.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 863

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe