Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2021
Opublikowano: 2021-09-01

Dzieci pijara Falkowskiego - projekt realizowany przez BCK

 

 

BCK w Szczuczynie wśród laureatów II edycji konkursu „Dzieci Kapitana Nemo” 

 

    Juliusz Verne planując pisać powieść „20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi” jej głównego bohatera, Kapitana Nemo, planował uczynić Polakiem. Byłby on powstańcem, który dzięki swoim niezwykłym talentom konstruuje łódź podwodną i mści się na dawnych carskich oprawcach. Niestety pomysł wyperswadował mu jego wydawca, który bał się stracić duży rynek zbytu, jakim była ówczesna Rosja. Ostatecznie kapitan Nemo Polakiem nie został. Ale w tej historii zawiera się tęsknota za nieopowiedzianymi biografiami naszych rodaków, którzy z dala od ojczyzny dokonywali rzeczy wielkich. Medycyna, prawo, przemysł, przedsiębiorczość, to tylko niektóre z dziedzin, w których Polacy dokonywali przełomów, mimo przeciwności. Wszyscy znamy historie i losy Marii Curie Skłodowskiej czy Bronisława Malinowskiego. Ale oprócz nich czekają zastępy nieopowiedzianych losów wielkich eksploratorów, odkrywców i badaczy, o których w podręcznikach cicho. Warto w ich poszukiwaniu zejść w głębiny dziejów. Interesujące będą lata XIX i XX w., ale ważne będą także historie emigrantów „wewnętrznych”, choćby z czasów PRL-u, których wielkie pomysły, przez panujący ustrój, musiały zostać w szufladzie. Historie te powinny być natchnieniem do tego, co możemy osiągnąć dzięki wspólnocie, skoro w czasach dla naszego kraju ciężkich, tak wiele udawało się dokonać bez jej wsparcia.

    Organizatorem Konkursu grantowego II edycji „Dzieci Kapitana Nemo” jest Fundacja Bank Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie. Adresatem działań konkursowych są uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (wszystkie klasy), uczący się w gminach do 100 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem Konkursu jest:

  • wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli oraz uświadomienie młodzieży poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii;
  • rozpowszechnianie wiedzy o obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zasłynęli na świecie i w kraju, a których życiorysy nie są znane większości Polakom, a zwłaszcza młodzieży;
  • pogłębienie wiedzy i zachęcenie młodych ludzi do poznania nowych postaci historycznych, mało znanych i rozpoznawalnych.

    Tematyka projektu dotyczyła mało znanych obywateli polskiego pochodzenia, żyjących w XIX i XX w., zasłużonych na rzecz narodu polskiego, których działalność miała, lub mieć mogła, wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy. Zaś projekt nie powinien dotyczyć postaci powszechnie znanych, przywódców politycznych, bojowników narodowowyzwoleńczych i dowódców wojskowych.

    W Konkursie brały udział: fundacje, stowarzyszenia, publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, biblioteki publiczne i domy kultury. Projekt zgłoszony do Konkursu będzie zrealizowany w terminie od 01.09.2021 r. do 01.12.2021 r.

    Biblioteka-Centrum Kultury w Szczuczynie zgłosiła do konkursu projekt pt. „Dzieci pijara Falkowskiego” który został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do realizacji. Dostaliśmy dotację w wysokości 13.250 zł. Projekt zawiera mało znane ciekawe fakty – dokonań pijara ks. Jakóba Zebedeusza Falkowskiego, które wydarzyły się w naszej "małej ojczyźnie" na początku XIX w. Rozpowszechnienie wiedzy na temat życia i działalności ks. Jakuba, ukazanie społeczeństwu nie tylko lokalnemu, ale też w kraju i za granicą okoliczności, które doprowadziły do faktu założenia pierwszego w będącej wówczas pod zaborami Polsce Początkowego Instytutu dla Głuchoniemych i Ociemniałych właśnie w naszym mieście. Instytut ten był zalążkiem – dał fundament pod funkcjonujący w Warszawie do dziś Instytut dla Głuchoniemych i Ociemniałych. Przeprowadzając szereg nowatorskich działań ujawniających, promujących i przekazujących wiedzę o pracy i osiągnięciach ks. Jakuba w kierunku rozwoju oświaty i edukacji osób niepełnosprawnych pragniemy wzmocnić lokalny patriotyzm, uświadomić mieszkańcom naszej „małej ojczyzny”, że są w jej historii fakty, z których mogą i powinni być dumni, a wszystkim innym rolę małych miasteczek w rozwoju edukacji, kultury i zachowania tożsamości narodowej.

Projekt dofinansowany przez fundację BGK w programie „Dzieci Kapitana Nemo” – 2021.

Koordynator projektu:
Andrzej Szabelski
BCK Szczuczyn

W artykule wykorzystano materiały pochodzące ze strony Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 418

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe