Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2021
Opublikowano: 2021-05-27

Debata nad Raportem o stanie gminy Szczuczyn za 2020 rok

    Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Burmistrz Szczuczyna przedstawia Radzie Miejskiej w Szczuczynie Raport o stanie Gminy Szczuczyn za rok 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Szczuczyn za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie.

    Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym "Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia." Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Szczuczyn odbędzie się 2 lipca 2021 r. o godz. 10.00 w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 1 lipca 2021 r. do godz. 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w sekretariacie pokój 14 (I piętro). Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej urzędu także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 597

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe