Dziś jest: Środa 21 października 2020, Imieniny: Urszuli, Hilarego .
Aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2020
Opublikowano: 2020-07-03

Debata nad Raportem o stanie gminy Szczuczyn za 2019 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Szczuczyna przedstawia Radzie Miejskiej w Szczuczynie Raport o stanie Gminy Szczuczyn za rok 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Szczuczyn w za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczuczynie.

    Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym "Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia." Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Szczuczyn odbędzie się 10 lipca 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 9 lipca 2020 r. w godzinach 7.30-15.30 Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w sekretariacie pokój 214 (I piętro). Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej miasta także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 165

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe