Dziś jest: Wtorek 29 listopada 2022, Imieniny: Błażeja, Saturnina .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2020
Opublikowano: 2020-10-16

Projekt „Aktywni lokalnie – skuteczni globalnie”

            Od stycznia 2020 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Lider) oraz Gmina Szczuczyn (Partner) reprezentowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie realizują projekt pn. "Aktywni lokalnie – skuteczni globalnie". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dział 9.1 Rewitalizacja Społeczna i Kształtowanie kapitału społecznego.         
Celem głównym realizowanego projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców gminy Szczuczyn. Jak również, wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby i rodziny zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, uwzględniając diagnozę sytuacji problemowej, zasoby, potencjał, predyspozycje oraz potrzeby.
Podstawowym narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny (tj. pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Kontrakt określa zasady współdziałania tych osób z ośrodkiem pomocy społecznej.) Ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 40 uczestników ( 25 – K, 15 – M), którzy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem  oraz w  ramach kontraktów socjalnych są objęci wsparciem w postaci m. in. doradztwa zawodowego,             pośrednictwa pracy, kursów oraz staży.       
W projekcie objęto również   wsparciem osoby niepełnosprawne.  
Wszyscy uczestnicy projektu dotychczas uczestniczyli w indywidualnych oraz grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy oraz psychologiem.
Zajęcia z psychologiem miały ukierunkować uczestników projektu w ich dążeniach, pomóc w zbudowaniu właściwej hierarchii wartości, nauczyć realizowania własnych potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka oraz promować zdrowy styl życia. Celem tych zajęć było rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wykształcenie konstruktywnego radzenia sobie z problemami oraz nauczenie twórczego myślenia i działania. Z wybranymi uczestnikami prowadzone były również indywidualne konsultacje psychologiczne. Zajęcia z doradcą zawodowym umożliwiły zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych uczestników Projektu pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej oraz poznania zasad rządzących rynkiem pracy. Nabyli oni umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Ponadto 19 osób zostało objętych Job coachingiem jedną z wielu metod wsparcia osób znajdujących w się w trudnej sytuacji zawodowej.
W okresie od 11.05.2020 r. do 19.05.2020 r. odbyły się kursy o charakterze zawodowym w których uczestniczyło 30 osób :

·         6 osób kurs pracownika pielęgnacji terenów zielonych,

·         2 osoby kurs pracownika biurowego

·         3 osoby kurs sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej

·         7 osób kurs kucharza

·         5 osób kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego/widłowego

·         7 osób kurs opiekuna osób starszych i dzieci

Uczestnicy zdobyli  certyfikaty, potwierdzające nabycie nowych umiejętności oraz kwalifikacji.

Natomiast 21 osób w okresie od 22.06.2020 r. do 13.10.2020 r. uczestniczyło w 3 miesięcznych stażach zawodowych, mających na celu wykorzystanie w praktyce zdobytych podczas kursów umiejętności. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.10.2020 r. 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 481

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe