Dziś jest: Wtorek 29 listopada 2022, Imieniny: Błażeja, Saturnina .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2020
Opublikowano: 2020-08-31

ECO-PARAFIA

    Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie w czerwcu ubiegłego roku złożyła wniosek na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej dla celów produkcji energii elektrycznej na potrzeby Klasztoru. Nabór odbył się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Po przeprowadzonej procedurze oceny wniosku udało się pozyskać 80% dofinansowania do kosztów realizacji zadania. Wstępnie koszty realizacji zadania skalkulowano na poziomie 230 000,00 zł, w tym dofinansowanie 184 000,00 zł.

W czerwcu bieżącego roku Proboszcz Parafii przy udziale i pomocy Referatu Rozwoju i Inwestycji tut. Urzędu przeprowadził procedurę wyłonienia Wykonawcy zadania, zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zadań współfinansowanych z funduszy UE. Pozwoliło to w dniu 13 lipca na podpisanie umowy z konsorcjum firm: INSBUD Sylwia Olszewska oraz Instal-Grot Tomasz Kupidłowski, na łączną kwotę 131 610,00 zł, z czego 105 288,00 zł to dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020.

Obecnie instalacja została zamontowana i w ostatnich dniach uruchomiona, gdyż szybkie działanie Wykonawcy oraz pracowników PGE Dystrybucja S.A. pozwoliło na tak szybkie działanie.

Projekt jest na etapie rozliczenia z Instytucją Zarządzającą, co mamy nadzieję uda się jak najszybciej pozytywnie zakończyć.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 29,97kWp z inwerterem sieciowym 25kW pozwoli na zniwelowanie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez odnowiony klasztor, który obecnie stanowi Centrum Muzealno-Warsztatowe. Całość zadania udało się zrealizować dzięki nieodzownej pomocy Referatu Rozwoju i Inwestycji tut. Urzędu.

W przyszłości Proboszcz Parafii planuje wykonać podobną instalację na cele zapotrzebowania w energię dla Kościoła.

Referat Rozwoju i Inwestycji

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 686

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe