Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2018
Opublikowano: 2018-05-15

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

z dnia 15 maja 2018 roku.

 

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm./ Burmistrz Szczuczyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Nieruchomość leśna, położona w obrębie ewidencyjnym 0024 Guty Gmina Szczuczyn:
  • Księga Wieczysta KW LM1G/00025890/1,
  • działka o nr geod. 71 o pow. 0,7000 ha,
  • wg klasyfikacji gruntów: LsVI,
  • właściciel nieruchomości: Gmina i Miasto Szczuczyn,
  • nieruchomość położona śródpolnie, oddalona ok. 384 m na południowy wschód od najbliższych zabudowań wsi Kurejewka i ok. 693 m od drogi krajowej 61. Od strony południowo zachodniej graniczy z drogą o nawierzchni asfaltowej, łączącej wieś Kurejewka z drogą krajową nr 61, z pozostałych zaś stron sąsiaduje z użytkami rolnymi. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej. Działka posiada kształt zbliżony do trójkąta. Teren działki porośnięty ok. 40 letnim drzewostanem, w większości sosnowym (kl. IIb). Typ siedliskowy lasu słaby-bór. Zadrzewienie umiarkowane (0,7). Bonitacja drzewostanu dostateczna (II). Skład gatunkowy typowy. Lokalizacja dobra. Działka nieogrodzona, nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej,
  • teren, na którym położona jest działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; jej obszar nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, która powodowałaby zmianę zagospodarowania terenu; nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji, w stosunku do którego podjęto by uchwałę, o której mowa w art. 8 Ustawy z dnia 9.X.2015 r. o rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 w/w Ustawy,
  • wartość rynkowa nieruchomości, według wyceny rzeczoznawcy majątkowego z dnia 14 maja 2018 r. wynosi 13.670,00 złotych, słownie: trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100.

 

Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

 

         Wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w Ustawy, winny złożyć stosowny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 roku.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1077

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe