Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2018
Opublikowano: 2018-08-07

PIKNIK SOŁECKI 2018

Regulamin Gminnych Zawodów Sportowych Sołectw z terenu Gminy Szczuczyn – „PIKNIK SOŁECKI”

12 sierpnia 2018 r.

 

I. ORGANIZATOR

Urząd Miejski w Szczuczynie,

 

II. TERMIN I MIEJSCE

Termin rozgrywek: 12 sierpień 2018 r., początek – godz. 10:00 – Boisko „Orlik” w Szczuczynie,

 

III. CEL ZAWODÓW

1. Integracja mieszkańców poszczególnych sołectw oraz całej społeczności Gminy Szczuczyn;

2. Aktywizacja środowisk samorządowych wsi;

3. Krzewienie idei zdrowej rywalizacji mieszkańców;

4. Wyrabianie nawyku aktywnego udziału mieszkańców w różnych formach rekreacji i zabawy.

 

 IV. DRUŻYNY

1. W zawodach sołeckich mogą wziąć udział wyłącznie reprezentanci sołectw administracyjnie przypisanych do Gminy Szczuczyn.

2. Członkami drużyn mogą być wyłącznie osoby spełniające warunki:

- osoba – mieszkaniec Gminy Szczuczyn,

- osoba – zamieszkująca w obrębie lub na terenie sołectwa, które reprezentuje.

- ilość zawodników pozostaje dowolna, musi jednak umożliwiać udział w zaplanowanych konkurencjach,

- zawodnikiem może być osoba mająca skończone 18 lat (dopuszcza się osoby mające ukończone 16 lat, po wcześniejszym przedstawieniu zgody rodziców wyrażonej na piśmie ).

3. Rejestracja drużyn do godz. 9:30 w dniu rozgrywek,

4. W składzie drużyny muszą znaleźć się:

- 2 kobiety

Wymogiem udziału w zawodach jest udział Sołtysa w składzie drużyny.

 

V. FORMA I TERMIN ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie w pokoju nr 10 do 10 sierpnia 2018 r. oraz telefonicznie (86) 273 50 80 wew. 216. 

 

VI. CHARAKTER ZAWODÓW

Turniej składa się z 11 konkurencji. Liczba zaplanowanych konkurencji może ulec zmianie. W konkurencjach trzeba wykazać się sprawnością i szybkością.

 

VII. KONKURENCJE

1. MDP – wodna niespodzianka;

2. Szukanie skarbu w stogu siana;

3. „SZYBKI SOŁTYS” – konkurencja sprawnościowa;

4. Rzut ziemiankami do celu – w czasie 60 sek. przerzucić jak największą liczbę ziemniaków z worka do ruchomego celu czyli kosza (w konkurencji biorą udział 2 osoby, jedna osoba rzuca ziemianki, druga łapie do kosza). Wygrywa drużyna,  której zawodnik wrzuci celnie do kosza najwięcej ziemniaków;

5. Skakanka – w konkurencji biorą udział 3 osoby (2 mężczyzn, 1 kobieta). Panowie kręcą skakanką, Panie w dodatkowym „obuwiu szturmowym” musi w czasie 60 sek. przeskoczyć jak najwięcej razy przez skakankę;

6. Przyciąganie mleka – konkurencja dla pary (kobieta, mężczyzna) do kija od szczotki przywiązany jest sznurek, na drugim końcu przywiązana butelka. Zawodnicy nawijają sznurek na kij i przyciągają butelkę do siebie jak najszybciej;

7. „Pomost” ze skrzynkami po piwie - drużyna liczy 6 osób, w tym jedna kobieta. Zadaniem jest przekładanie skrzynek i przechodzenie po nich z punktu A do punktu B w czasie 2 minut;

8.  „KUBICA CUP” – przetaczanie beli;

9.  Rzut w dal „WIDŁAMI” – bierze udział mężczyzna, który musi rzucić widłami jak najdalej;

10. Rzut „TYŁEM” – konkurencja dla kobiet, rzut tyłem jak najdalej;

11. Dojenie Krasuli – udojenie jak największej ilości mleka w czasie 60 sek.;

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Strój i obuwie pozostawia się do decyzji uczestników. Nie dopuszcza się obuwia typu „korki, kolce, itp”. Dopuszczalne jest obuwie o płaskiej podeszwie (trampki, adidas).

2. Przed każda konkurencją zostaną szczegółowo wyjaśnione zasady rywalizacji i punktacji.

3. Drużyny startują w zawodach według kolejności losowo wybranych numerów startowych.

4. Punktacja

Skala punktowa uzależniona jest od liczby zgłoszonych drużyn, tj. w przypadku zgłoszenia się 12 drużyn, największą liczbę punktów za daną konkurencję będzie można zdobyć 12 pkt., natomiast najmniejszą 1 pkt.

5. Zwycięża ta drużyna, która we wszystkich konkurencjach otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku różnej liczby punktów zarządzana jest dogrywka – „Przeciąganie liny”.

6. Organizator zastrzega sobie prawo w regulaminie i ostatecznej jego interpretacji. Nie będą przyjmowane skargi i zażalenia co do ustalonej punktacji.  

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1673

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe