Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2018
Opublikowano: 2018-03-01

OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w zakresie promocji kultury fizycznej i sportu na okres od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Szczuczyn, dnia 26.02.2018 r.

 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU OFERT
na realizację zadań publicznych w zakresie promocji kultury fizycznej i sportu na okres od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

    Burmistrz Szczuczyna informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 01.02.2018 roku konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji kultury fizycznej i sportu na okres od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wybrane zostały oferty złożone przez:

1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „WISSA” 19-230 Szczuczyn ul. Grunwaldzka 2
Wnioskowana kwota dotacji – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Gwiazda” przy Urzędzie Miejskim w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn, Pl. 1000-lecia 23
Wnioskowana kwota dotacji – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

3. Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” 19-230 Szczuczyn, ul. Łomżyńska 11
Wnioskowana kwota dotacji – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

    Oferty ww. stowarzyszeń spełniły wymogi formalne i po ocenie merytorycznej zostały pozytywnie zaopiniowane do realizacji przez Komisję Konkursową, otrzymując akceptację Burmistrza Szczuczyna.

Burmistrz Szczuczyna
Artur Kuczyński

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1149

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe