Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2018
Opublikowano: 2018-04-06

Nowe instalacje OZE w Gminie Szczuczyn

    W dniu 6 marca 2018r. Gmina Szczuczyn podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

    Całkowity koszt zadania wynosi 2 199 567,12 zł, zaś wartość dofinansowania 1 299 281,10 zł, co stanowi 65 % kwoty wydatków kwalifikowalnych. W ramach projektu planuje się budowę 46 zestawów paneli fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną oraz 93 zestawy kolektorów słonecznych produkujących ciepło do podgrzewania centralnej wody użytkowej, w tym 35 instalacji hybrydowych (wykonanie dla jednego budynku instalacji solarnej i fotowoltaicznej w ramach tego samego projektu). W sumie w ramach zadania powstanie 139 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Szczuczyn.

    Planuje się przeprowadzenie montaży zestawów solarnych składających się z próżniowych rurowych kolektorów słonecznych w ilości odpowiadającej stojącym zbiornikom do podgrzewania cwu o pojemnościach: 250l; 350l; 400l; wraz z niezbędną armaturą i sterowaniem oraz zestawów fotowoltaicznych o mocy nie przekraczającej 5kW (zgodnie z założeniami projektu), w podziale na zakres mocy: 1,5kW; 2kW; 2,5kW; 3kW; 3,7kW; 4,5kW wraz z inwerterami i niezbędnymi instalacjami.

    Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej gminy Szczuczyn poprzez: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom, zmniejszenie opłat za energię elektryczną, ograniczenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie emisji CO2, zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym gminy, podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie oszczędności gospodarowania energią.

    W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia Wykonawcy na w/w zadanie. Planowane do wykonania prace związane z wykonywaniem montaży wskazanych instalacji będą odbywały się w miesiącach czerwiec – wrzesień 2018 roku, jednak o szczegółach samego wykonawstwa zostaną poinformowane osoby zakwalifikowane do realizacji projektu, które w grudniu 2017 roku podpisały stosowne umowy.

Fundusze_Europejskie 

Rzeczpospolita_Polska  Podlaskie  Unia_Europejska 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1476

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe