Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2018
Opublikowano: 2018-05-08

Majówka z Konstytucją w Szczuczynie

MAJÓWKA Z KONSTYTUCJĄ W SZCZUCZYNIE

    3 maja 2018 roku w Szczuczynie odbyła się Majówka z Konstytucją zorganizowana w ramach uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i Gminnego Dnia Strażaka.

UROCZYSTE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

    Przy pomniku Stanisława Antoniego Szczuki odbyły się uroczystości związane z Gminnym Dniem Strażaka. W uroczystości wzięli udział druhowie OSP z terenu miasta i gminy Szczuczyn, poczty sztandarowe i przedstawiciele szkół, Policyjna Klasa Mundurowa z ZS w Niećkowie, Piłsudczycy, zaproszeni goście i mieszkańcy.

    Dowódca uroczystości dh Robert Łepkowski złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości przełożonemu dh Arturowi Kuczyńskiemu Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Grajewie.

    Przy dźwiękach orkiestry odbył się ceremoniał podniesienia flagi i odegranie Hymnu Polskiego. Następnie obyło się uroczyste wręczanie odznaczeń i wyróżnień organizacyjnych.

    Uchwałą Prezydium ZP ZOSP RP w Grajewie Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymał druh Artur Muczyński.

    Uchwałą Prezydium ZM-G ZOSP RP w Szczuczynie uhonorowano druhów Odznaką ,,Za Wysługę Lat”:

 • 60 lat służby - Ryszarda Witkowskiego,
 • 55 lat służby: Karola Zyskowskiego i Bolesława Kozłowskiego,
 • 50 lat służby - Antoniego Kupieckiego,
 • 45 lat służby: Adama Jóźwik i Jadwigę Teresę Dylewską,
 • 40 lat służby: Tadeusza Dembińskiego, Mirosława Bieleckiego, Grzegorza Konopka i Andrzeja Sobolewskiego,
 • 35 lat służby: Czesława Wójcickiego i Sławomira Kojro,
 • 25 lat służby - Karola Łoś,
 • 20 lat służby: Józefa Janiszewskiego, Andrzeja Kozłowskiego, Waldemara Orłowskiego, Wojciecha Zyskowskiego i Marcina Jakackiego,
 • 10 lat służby: Monikę Sobolewską, Damiana Niedźwieckiego, Piotra Górskiego i Mariusz Rózio,
 • 5 lat służby: Krzysztofa Zalewskiego, Michała Kaliszewskiego, Paulinę Modzelewską, Marcina Orzechowskiego, Jacka Śwęćkowskiego, Władysława Górskiego, Marcina Śmiarowskiego, Rafała Mierzejewskiego i Rafała Siedleckiego.

    Uchwałą Prezydium ZM-G ZOSP RP w Szczuczynie - Odznaką Srebrną „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ” odznaczeni zostali druhowie: Emilia Bagińska, Daniel Chmielewski, Joanna Kryszczyńska, Martin Wesołowski, Dawid Wierzbicki i Mateusz Wszeborowski. Odznaką brązową druhowie: Justyna Bagińska, Magdalena Bagińska, Renata Gutowska i Mateusz Gutowski.

    Za współpracę oraz zaangażowanie w działalność OSP na terenie miasta i gminy Szczuczyn Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Grajewie – Burmistrz Szczuczyna – dh Artur Kuczyński wręczył okolicznościowe statuetki:

 • Przewodniczącemu Rady Miejskiej druhowi Tomaszowi Mioduszewskiemu,
 • Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego dh Mirosławowi Rainko,
 • dh Jerzemu Jaworskiemu z OSP Szczuczyn,
 • dh Hubertowi Walendzik z OSP Bury,
 • dh Jackowi Święćkowskiemu z OSP Bęćkowo,
 • dh Marcinowi Wróblewskiemu z OSP Brzeźnio,
 • dh Czesławowi Wójcickiemu z OSP Niećkowo,
 • dh Arturowi Skibniewskiemu z OSP Niedźwiadna,
 • dh Tomaszowi Łaguna z OSP Danowo.

    Delegacja ochotniczych straży pożarnych złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Podkanclerzego Wielkiego Księstwa Litewskiego Stanisława Antoniego Szczuki - założyciela i właściciela Szczuczyna.

    Na zakończenie uroczystości odegrano hymn Związku OSP oraz dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu obchodów Gminnego Dnia Strażaka w Szczuczynie. Następnie w kolumnie marszowej udano się na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i Strażaków.

UROCZYSTE OBCHODY 227 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA i 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

    W kościele pod wezwaniem Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny i Strażaków związana z obchodami 227 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja ora z 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Wzięli w niej udział mieszkańcy miasta, członkowie OSP z terenu miasta i gminy Szczuczyn, poczty sztandarowe, przedstawiciele szkół, organizacji społecznych, członkowie stowarzyszenia „Jazda Historyczna” z Grajewa oraz uczniowie Polskiej Społecznej Szkoły w Grodnie z opiekunami. Mszę Świętą celebrował dziekan dekanatu szczuczyńskiego ks. kan. Jacek Majkowski a homilię wygłosił ks. wikariusz Marek Ołtarzewski. W trakcie mszy wręczono statuetki za wspieranie i działalność na rzecz OSP: ks. proboszczowi Jackowi Majkowskiemu i z-cy Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Arkadiuszowi Lichocie.

    Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego „AKWARELE” działającego przy Polskiej Szkole Społecznej Związku Polaków w Grodnie, który przybył do Szczuczyna na zaproszenie Burmistrza Szczuczyna Artura Kuczyńskiego, księdza Proboszcza Parafii Szczuczyńskiej, Dyrektora Biblioteki Centrum – Kultury w Szczuczynie Janusza Siemion i Prezesa Stowarzyszenia Nasz Szczuczyn Anny Wojsław. W jedenastoosobowym składzie zespół wykonał wiersze, pieśni i piosenki polskie: „Polska”, „Jak długo w sercach naszych”, „Witaj majowa jutrzenko”, „Płynie Wisła, płynie”, „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „Moja ziemia”, „Biały krzyż”, „Łódź życia”, „Czy jest coś piękniejszego na tym świecie”, „Pamiętaj wtedy żeś szczęśliwy”, „Śpiewaj”. Zwieńczeniem występu był recytacja wiersza Jolanty Grul /autorka wiersza była uczennicą Szkoły Średniej nr 36 w Grodnie z polskim językiem nauczania / „Zaproszenie do Grodna”:

Kto nie zwiedzał miasta Grodna,
Serdecznie zapraszam.
Za kłopoty w tej podróży
Z góry was przepraszam.
Jednak warto poznać Grodno,
Jest naprawdę ładne.
Co najbardziej się spodoba,
Chyba ja odgadnę.
Niemen, co to środkiem miasta
Płynie tak powolnie,
Szepcząc o historii dziejach,
Co to były w Grodnie.
Batorówka w Centrum miasta
Tęskni za Stefanem,
Za tym wielkim królem słynnym
Miasta Grodna panem.
Kościół Farny tak wspaniały
Jego jest świątynią,
Zbudowany ludziom wiernym,
Co z pokory słyną.
Jeszcze wiele jest kościołów –
Pięknością zachwycą
I bogactwem mocnej wiary
W pełni was nasycą.
Zobaczycie również domek
Słynnej Orzeszkowej.
Tu mieszkała i pisała
„Nad Niemnem” opowieść.
Każdy dozna wielkich wrażeń
Zwiedzając dwa zamki.
Nie obejdzie się bez marzeń
Już od pierwszej klamki.
Jeden Nowy, drugi Stary –
Każdy z zamków słynny.
Tu historię można poznać
Wielkich dziejów innych.
Okolice miasta Grodna
Bardzo historyczne.
Mogą każdego zachwycić
Krajobrazem słynnym.
Więc zapraszam
Was do Grodna,
Nie pożałujecie.
Co najbardziej się spodoba –
Innym opowiecie.

oraz odśpiewaniem piosenki „Polskie kwiaty”.

    Zespół „Akwarele” przybył wraz z opiekunkami: kierownikiem zespołu Natalią Łojko i Renatą Dziemiańczuk - Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi.

    Uroczystości 3 maja uświęcił na dziedzińcu plebanii pokaz sprawności i umiejętności w wykonaniu członków stowarzyszenia „Jazda Historyczna” z Grajewa w strojach husarii polskiej.

KWESTA NA RZECZ REMONTU SZCZUCZYŃSKIEGO KLASZTORU

    3 maja przy kościele odbyła się kwesta na rzecz remontu szczuczyńskiego klasztoru. Można było nabyć na kiermaszu domowe wypieki oraz wyroby twórczości ludowej. Dzięki hojności mieszkańców wolontariusze zebrali 2.734,32 zł.

    Organizatorami Majówki z Konstytucją w Szczuczynie byli: Burmistrz Szczuczyna, Proboszcz Parafii pw. INMP w Szczuczynie, Związek Polaków na Białorusi, Zarząd M-G OSP w Szczuczynie, Stowarzyszenie „Jazda Historyczna” z Grajewa, Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” oraz Biblioteka-Centrum Kultury w Szczuczynie.

Tekst, zdjęcia i film: Andrzej Szabelski BCK Szczuczyn

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1681

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe