Dziś jest: Wtorek 21 marca 2023, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2017
Opublikowano: 2017-03-10

REGULAMIN I Memoriał Siatkarski im. Jarosława Augustowskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczuczyn

REGULAMIN

I Memoriał Siatkarski im. Jarosława Augustowskiego

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczuczyn

I. Cel turnieju

 1. Popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym
 2. Podnoszenie sprawności fizycznej
 3. Integracja społeczna
 4. Rywalizacja w duchu fair play.

II. Patronat

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Szczuczyn

III. Organizator

 1. Urząd Miejski w Szczuczynie BCK Miejski Dom Kultury i Sportu z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej 11, 19-230 Szczuczyn

IV. Miejsce i termin

 1. Hala sportowa Publicznego Gimnazjum przy ul. Nadstawnej w Szczuczynie w dniu 26 marca 2017r. godz. 10:00

V. Uczestnicy

 1. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie drużyny na adres BCK Miejski Dom Kultury i Sportu w Szczuczynie ul. Łomżyńska 11 e-mail mdkszczuczyn@poczta.onet.pl do 21.03.2017 r.
 2. W turnieju może brać udział dowolna liczba drużyn.
 3. W turnieju mogą brać udział zespoły męskie złożone maksymalnie z 10 osób.
 4. W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu.
 5. W turnieju mogą brać udział drużyny w których zawodnicy urodzenie są w 1987 r i starsi.
 6. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
 7. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu powoduje dyskwalifikację drużyny.
 8. W turnieju nie mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni w PZPS.

VI. Program turnieju:

-   9:00 - 9:30 Otwarcie szatni
-   9:40 odprawa kapitanów
-   9:50 otwarcie turnieju
- 10:00 - 16:00 mecze turniejowe
- 16:00 - 16:20 wręczenie nagród i zakończenie turnieju

Program może ulec zmianie

VII. Rozgrywki

 1. Mecze odbywają się zgodnie z przepisami PZPS.
 2. Mecze sędziują sędziowie wyznaczeni przez organizatora.
 3. System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn.
 4. Mecze w fazie grupowej rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (do 25 pkt), a ewentualny tie-brek do 15 pkt.
 5. Mecze w fazie pucharowej rozgrywane będą do trzech wygranych setów (do 25 pkt), a ewentualny tie-brek do 15 pkt.
 6. Mecz o trzecie miejsce i finał rozgrywane będą do trzech wygranych setów (do 25 pkt), a ewentualny tie-brek do 15 pkt.
 7. Za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 pkt, za przegraną 0 pkt.
 8. Za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzymuje 2 pkt, a przegrana 1 pkt.
 9. O kolejności w tabeli grup decydują kolejno duże punkty, małe punkty, pojedynek bezpośredni.
 10. Przy małej ilości zgłoszonych drużyn turniej rozgrywany będzie systemem każdy z każdym (mecze rozgrywane będą do 3 wygranych setów, set do 25 pkt, tie-break do 15 pkt).

VIII. Ustalenia organizacyjne

 1. Organizator powołał zespół organizacyjny, który w jego imieniu będzie czuwał nad właściwą organizacją oraz przebiegiem zawodów.
 2. Przystąpienie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NW na okres zawodów. Drużyny winne dokonać ubezpieczenia zawodników we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na trybunach.
 5. Zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie halowe.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu podczas turnieju, nie zastosowanie się do tego punkt jest jednoznaczne z wykluczeniem zespołu z turnieju bez prawa jakichkolwiek roszczeń.
 7. Koszty ewentualnych zniszczeń w szatniach ponosić będą zespoły do nich przydzielone.
 8. Wszyscy uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunków i danych w celach marketingowych.

IX. Nagrody

 1.Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymują puchary i dyplomy.

 2. Najlepszy zawodnik turnieju zostanie nagrodzony statuetką.

X. Obowiązki drużyn i zawodników

 1. Drużyny są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu;
 2. Drużynę obowiązuje posiadanie jednolitych strojów z numerami i obuwie sportowe;
 3. Drużyna musi posiadać kapitana lub trenera.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń sędziów;
 5. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasady sportowej rywalizacji "fair play";
 6. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma możliwość wyjaśniania interpretacji sędziego;
 7. Zwodnicy muszą stosować się do postanowień zawartych w komunikatach organizacyjnych oraz podanych na odprawie technicznej oraz innych postanowień dotyczących min. organizacji zaplecza, szatni, trybun, miejsc wydzielonych, organizacji uroczystości otwarcia i zakończenia zawodów i ogłoszenia wyników.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych związanych z organizacją i przebiegiem turnieju.
 2. Organizator zapewnia posiłek wszystkim zawodników uczestniczących w turnieju.
 3. Szczegółowe informacje można uzyskać -Janusz Marcinkiewicz tel. 606 651 243.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1249

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe