Dziś jest: Środa 22 marca 2023, Imieniny: Bogusława, Katarzyny .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2017
Opublikowano: 2017-10-05

Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych trwających do 27 października 2017 roku

    Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji nad projektem Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

    Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad ostatecznym kształtem programu.

Na opinie i wnioski oczekujemy
do 27 października 2017 roku

    Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać:

  • elektronicznie na adres e-mail: jbudzinska@um.szczuczyn.pl
  • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23, pok. nr 14.

    Projekt programu współpracy i formularz konsultacji jest dostępny do pobrania poniżej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, pok. nr 14.

    Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program współpracy 2018”.

    Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:

  • przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
  • złożone na formularzu konsultacji społecznych po terminie wyznaczonym do konsultacji,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1547

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe