Dziś jest: Sobota 31 października 2020, Imieniny: Saturnina, Augusta.
Archiwum Aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2017
Opublikowano: 2017-01-23

Burmistrz Szczuczyna zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Szczuczyna

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 31.01.2017 r. do dnia 02.03.2017 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
    a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@um.szczuczyn.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
    b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
    c) bezpośrednio do punktu ds. rewitalizacji mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie (parter).
  2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie w punkcie ds. rewitalizacji.

    Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Rada Miejska w Szczuczynie.

    Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne będą od dnia 31.01.2017r.:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, w punkcie ds. rewitalizacji;
  • w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rewitalizacja.

    Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1080

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe