Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2016
Opublikowano: 2016-01-14

Kolejny wóz strażacki dla OSP

    Gmina Szczuczyn zakupiła kolejny wóz strażacki – tym razem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęćkowie. Z końcem roku 2015 strażacy tej jednostki stali się posiadaczami nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu lekkiego. Dzięki aktywności Burmistrza Szczuczyna oraz pracowników referatu Rozwoju i Inwestycji, złożone wnioski o wsparcie realizacji zadania zostały rozpatrzone pomyślnie, a inwestycja uzyskała bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne.

więcej

Opublikowano: 2016-01-14

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

    Burmistrz Szczuczyna unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. ds. gospodarki odpadami komunalnymi, spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, informacji niejawnych, ogłoszony w dniu 5 stycznia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, stronie internetowej i na tablicy informacyjnej Urzędu, z przyczyn organizacyjnych.

    Odbiór dokumentów aplikacyjnych winien nastąpić w terminie 14 dni od daty ogłoszenia. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

więcej

Opublikowano: 2016-01-12

INFORMACJA

ROZLICZENIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W TERMINACH:

- OD 1 LUTEGO 2016 R. DO 29 LUTEGO 2016 R.

NALEŻY ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNI WNIOSEK – WRAZ Z FAKTURAMI VAT Z OKRESU OD 1 SIERPNIA 2015 R. DO 31 STYCZNIA 2016 R.

więcej

Opublikowano: 2016-01-11

AZBEST 2016

Gmina Szczuczyn w miesiącu styczniu 2016 roku planuje złożenie wniosku o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn.

    Informujemy, iż mieszkańcy zainteresowani nieodpłatnym przekazaniem wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości mogą do dnia 22.01.2016 r. złożyć stosowną informację do tut. Urzędu, w której określą ilość posiadanych odpadów wraz z innymi niezbędnymi informacjami (Wzór informacji do pobrania poniżej).

    Zgłaszane wyroby, na dzień składania dokumentu muszą być już zdemontowane i składowane na zabezpieczonych paletach. Dofinansowanie nie dotyczy demontażu pokryć dachowych.

    Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, pok. nr 10, tel. 86 2735080 wew. 216.

więcej

Opublikowano: 2016-01-11

„Gody” po raz 14-ty

    Już po raz czternasty w Miejskim Dom Kultury w Szczuczynie spotkali się uczestnicy Powiatowego Przeglądu Widowisk Kolędniczych „Gody 2016”. Współorganizatorami przeglądu są Starostwo Powiatowe w Grajewie oraz Urząd Miejski w Szczuczynie.

więcej

Opublikowano: 2016-01-08

ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

    Święto Objawienia (Trzech Króli) we wschodniej części Imperium Rzymskiego było obchodzone już w III wieku po Chrystusie. Jednego dnia celebrowano wspólne Święto Bożego Narodzenia, pokłon Trzech Mędrców przybyłych ze Wschodu, Chrzest Jezusa oraz pamiątkę pierwszego cudu dokonanego przez Chrystusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

więcej

Opublikowano: 2016-01-05

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: ds. gospodarki odpadami komunalnymi, spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, informacji niejawnych

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ds. gospodarki odpadami komunalnymi, spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, informacji niejawnych

więcej

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe