Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2016
Opublikowano: 2016-12-06

Konkurs literacki

MIEJSKI DOM KULTURY W SZCZUCZYNIE 

zaprasza do udziału w Konkursie Literackim

 

R E G U L A M I N   
KONKURSU LITERACKIEGO „ KULTURA  WE WSPOMNIENIACH”

1. CEL
Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia wspomnień ludzi związanych z kulturą na terenie Szczuczyna: korzystających z zajęć prowadzonych przez placówki, uczestników kół zainteresowań, klubów oraz indywidualnych odbiorców kultury. Mogą być to także wspomnienia zasłyszane od swoich rodziców czy dziadków. 

2. TEMAT
Tematem konkursu są zapisane wspomnienia, przeżyte lub zasłyszane historie, które mają związek z kulturą Szczuczyna. Temat wspomnień jest dowolny. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie wg własnego uznania. 

3. FORMA
Dana osoba może przesłać jeden tekst. Może być on napisany na maszynie lub komputerze, albo odręcznie czytelnym pismem. Teksty nieczytelne nie będą oceniane. Prace konkursowe nie mogą przekraczać 5 stron (pisanych odręcznie) i 3 pisanych komputerowo.

Każdy uczestnik konkursu powinien załączyć osobną informację z danymi: imieniem i nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu).

4. OCENA I NAGRODY
Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa.Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla 5 najlepszych prac, a także publikacje fragmentów nagrodzonych prac. 

5. TERMIN I MIEJSCE
Prace należy przesyłać na adres:

Miejski Dom Kultury w  Szczuczynie
 ul.Grunwaldzka 2; 19-230 Szczuczyn ,
w terminie do 31.12 .2016 roku(uwaga: liczy się data stempla pocztowego) lub na adres mailowy: mdkszczuczyn@poczta.onet.pl

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Szczuczynie dnia 15 stycznie 2017 roku w hali sportowej ul.Grunwaldzka 2.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania i rok urodzenia.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1733

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe