Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2016
Opublikowano: 2016-12-06

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty: Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej na budowę targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie na działkach numer 894 i 869

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA SZCZUCZYN

Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn

Przedmiot zamówienia

Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej  na budowę targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie na działkach numer 894 i 869.

Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe

Planowany termin zawarcia umowy

Niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia

 

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano*

Pracownia Architektoniczno-Graficzna Piotr Kuczyński

ul. Czysta 14, 15-463 Białystok

Uzasadnienie wyboru oferty*

Wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*

Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

Cena (100 %)

Razem

(%)

1

Pracownia Architektoniczno-Graficzna Piotr Kuczyński

ul. Czysta 14, 15-463 Białystok

100,00

100,00

*) W przypadku zamówień częściowych należy wypełnić oddzielnie dla każdej części

 

Szczuczyn, dnia 06.12.2016 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1680

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe