Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2016
Opublikowano: 2016-12-06

Asfaltowa Gmina w Szczuczynie staje się faktem

    Asfaltowa Gmina w Szczuczynie staje się faktem W dniu 20 lipca 2016 roku Gmina Szczuczyn podpisała dwie ogromne umowy o przyznaniu pomocy na przebudowy dróg gminnych o łącznej wartości przekraczającej 3 600 0000,00 zł. Inwestycja pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn, realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, gdzie łączna kwota pozyskanych środków wynosi 2 278 179,00 zł.

    Jeszcze przed podpisaniem umów o dofinansowanie zadań polegających na przebudowie dróg, Gmina Szczuczyn przeprowadziła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, dzięki czemu już 13.07.2016r. podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Sp. z o.o., które wykona nowe nawierzchnie dla następujących dróg:

  1) Droga gminna w miejscowości Brzeźno (dr. nr 132539B);
  2) Droga gminna w miejscowości Chojnowo (dr. nr 132534B);
  3) Droga gminna w miejscowości Czarnowo (dr. nr 104221B i 104228B);
  4) Droga gminna Czarnowo – Mazewo (dr. nr 104228B);
  5) Droga gminna w miejscowości Skaje (dr. nr 132528B); 
  6) Droga gminna w miejscowości Danowo (dr. nr 132554B);
  7) Droga gminna w miejscowości Jambrzyki (dr. nr 132541B);
  8) Droga gminna do miejscowości Milewo (dr. nr 104231B);
  9) Droga gminna w miejscowości Sokoły (dr. nr 104227B);
10) Droga gminna w miejscowości Załuski (dr. nr 104221B);
11) Droga gminna od drogi krajowej nr 61 – Zofijówka – Bzury (dr. nr 104231B);
12) Drogi gminne w miejscowości Szczuczyn:
      a) ulica J. Wagi (dr. nr 104255B);
      b) ulica J. Pioli (dr. nr 104255B);
      c) ulica Wołodyjowskiego (dr. nr 104255B); 
      d) ulica Oś. Pawełki odcinek D20-D21 (dr. nr 104260B);
      e) ulica Os. Pawełki odcinek D30-D31 (dr. nr 104260B);
      f) ulica Oś. Pawełki odcinek D40-D41 (dr. nr 104260B).

    W roku 2016 zostały już przebudowane drogi w miejscowościach: Brzeźnio, Chojnowo, Jambrzyki i Skaje. W kolejnych latach przebudowywane będą kolejne odcinku dróg z powyższej listy.

    Dzięki dofinansowaniu jakie udało się pozyskać Gmina Szczuczyn będzie bogatsza o blisko 8 km dróg utwardzonych. Prawie 1 km ulic na „Osiedlu Pawełki” wykonany będzie z kostki brukowej gr. 8 cm na solidnej podbudowie betonowej. Z kolei pozostałe 7 km dróg na wsiach zostanie wykonane z betonu asfaltowego w konstrukcji 4 cm warstwa wiążąca i 4 cm warstwa ścieralna, na solidnej podbudowie z kruszywa łamanego. Po zakończeniu zadań współfinansowanych w ramach PROW 2014-2020, na terenie naszej gminy pozostanie już niewiele odcinków dróg nie utwardzonych.

    Burmistrz Szczuczyna dokłada wszelkich starań, aby doprowadzić do przebudowania wszystkich ważniejszych dróg na terenie naszej gminy. Wszystko jednak zależy od posiadanych środków własnych, a najbardziej od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Niestety w ramach PROW 2014-2020 nie wszystkie drogi mogły otrzymać dofinansowania, ponieważ nie wszystkie nasze drogi spełniają kryteria stawiane przez Instytucje odpowiadające za przyznawanie funduszy unijnych, w takim stopniu aby mogły kwalifikować się do dofinansowania. Jednak istnieją jeszcze możliwości pozyskania funduszy z innych źródeł np. krajowych, takie jak Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej i inne, aczkolwiek i tam stawiane są wysokie wymogi.

    Do dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 zostały wybrane drogi, które dawały 100% pewność otrzymania wnioskowanych środków, gdyż wstawienie jednego odcinka drogi, który nie spełniałby stawianych kryteriów, spowodowałoby spadek wniosku na dalsze pozycje w zestawieniu. Należy pamiętać, że samorządy z terenu województwa podlaskiego złożyły w ramach tego działania łącznie aż 233 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, z czego jedynie 100 najwyżej punktowanych otrzymało dofinansowanie, zaś Gmina Szczuczyn uplasowała się kolejno na pozycjach 54 i 55.

 

 Falga_Unii_Europejskiej  

resized__70x88_Herb Szczuczyna-duży

 PROW_2014_2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn – etap I

oraz

Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn – etap II
mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej w obrębie ich miejscowości oraz do obiektów i zakładów pracy znajdujących się poza miejscowością zamieszkania, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1724

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe