Dziś jest: Niedziela 04 czerwca 2023, Imieniny: Franciszka, Karola .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2014
Opublikowano: 2014-01-29

Gmina Szczuczyn realizuje projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn”, na który pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

    Celem niniejszego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Gminy Szczuczyn, poprzez realizację następujących działań:

 • zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom oraz placówkom objętym projektem,
 • zakup sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym i pakietem biurowym oraz podłączenie Internetu,
 • szkolenia beneficjentów z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz aplikacji komputerowych i Internetu.

    W miesiącu styczniu realizowane jest działanie związane z przeprowadzeniem szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu. W ramach prowadzonych zajęć Beneficjenci Ostateczni posiądą wiedzę oraz umiejętności pozwalające na poprawne korzystanie z komputera, podstawowych aplikacji biurowych i Internetu.

     Zakres szkoleń obejmuje:

 1. podstawy obsługi komputera:
  - podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego;
  - środowisko pracy na komputerze (uruchamianie i zamykanie systemu, obsługa myszy, obsługa klawiatury i jej skrótów, menu start, okna i aplikacje, zarządzanie plikami, obszary niedozwolone korzystania z komputera, itp.);
  - instalowanie podstawowego oprogramowania;
  - zasady bezpieczeństwa pracy z komputerem
 2. podstawy obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
  - podstawy obsługi oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 3. korzystanie z zasobów Internetu
  - użytkowanie sieci Internet (obsługa wyszukiwarki, poruszanie się po stronach internetowych, zagrożenia związane z Internetem)
  - obsługa kont internetowych (zakładanie konta e-mail i jego obsługa, sieci społecznościowe).

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3022

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe