Dziś jest: Wtorek 18 grudnia 2018, Imieniny: Gracjana, Bogusława .
Archiwum Aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2013
Opublikowano: 2013-07-24

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

    Do 16 września 2013 r. w szkołach na terenie Gminy Szczuczyn będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu “Wyprawka szkolna”.

    Programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

  • klasach I-III i klasie Vszkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
  • klasie V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
  • klasie II liceum plastycznego,
  • klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej. 

    W 2013 roku programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, októrym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Tekst rozporządzenia do pobrania poniżej.

Do pobrania:

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1250

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe