Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2013
Opublikowano: 2013-12-31

TERENY INWESTYCYJNE – bo Szczuczyn jest dla nas ważny!

Unia_Europejska___Strategia_sp__jno__ci

    Większość z nas ma świadomość tego, że prawdziwy rozwój gminy nie może istnieć bez inwestycji infrastrukturalnych. Zatem podjęliśmy działania mające na celu budowę chodników, dróg, wodociągów, instalacji sanitarnych, elektrycznych, obiektów użyteczności publicznej etc. Niezaprzeczalnym jest fakt, iż wykonane dotąd prace przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy. Rozpoczęte działania należy kontynuować pamiętając jednocześnie o celu priorytetowym inwestycji: powstawaniu miejsc pracy oraz aktywizacji rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. Cel ten z całą pewnością pozwolą osiągnąć specjalnie przygotowywane tereny inwestycyjne.

    23 grudnia 2013 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego; Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie; Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom; Poddziałanie 1.2.1 Tereny inwestycyjne.

    W tym szczególnym dla Szczuczyna dniu, który można już skojarzyć z Bożym Narodzeniem i prezentami czekającymi pod choinką, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Pan Jacek Piorunek zamiast worka prezentów przywiózł umowę na dofinansowanie budowy terenów inwestycyjnych. Jednak takiego „Mikołaja” jeszcze Szczuczyn nie miał, który dofinansowałby 90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji o wartości blisko 10 mln zł.

1

Tereny inwestycyjne to konkretny krok w kierunku rozwoju Szczuczyna. Cieszy mnie to, że mogłem udzielić mu wsparcia” – mówi Jacek Piorunek, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

2

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przeznaczonego pod inwestycje

    Po nowym roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłonimy wykonawcę ww. inwestycji. Wyłoniona firma dokona uzbrojenia terenu w następujące elementy:

  • drogi dojazdowe o dł. 950m,
  • sieć wodociągowa o dł. 1941 m,
  • sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 2669 m,
  • sieć kanalizacji deszczowej o dł. 1621,32 m,
  • sieć elektryczna.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1882

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe