Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2013
Opublikowano: 2013-10-09

„Schetynówki” złożone

    W dniu 30 września 2014 r. Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński, w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój złożył 2 projekty dotyczące przebudowy dróg gminnych na 2014 rok.

    Pierwszy z nich dotyczy przebudowy dróg na "Osiedlu Pawełki" w Szczuczynie, tj. na ul. J. Falkowskiego, ul. K. K. Jagiellonki oraz ul. Osiedle Pawełki.

    Zaplanowane do przebudowy drogi stanowią tylko część inwestycji, która docelowo obejmować ma przebudowę całego układu dróg na ww. osiedlu. Obecnie trwają prace związane z uporządkowaniem własności gruntów na niektórych odcinkach dróg "Osiedla Pawełki", dlatego też inwestycja została podzielona na etapy.

    W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych, zaplanowano przebudowę nawierzchni osiedlowych dróg (928,77 mb), budowę chodników i zjazdów do posesji, oznakowanie poziome i pionowe.

    Koszt całego zadania oszacowano na kwotę 1 600 tyś. zł, z czego gmina ma szansę pozyskać 50 %.

    Jeśli przygotowany wniosek uzyska odpowiednią liczbę punktów, a tym samym Gmina Szczuczyn otrzyma dofinansowanie na wykonanie niniejszego zadania - roboty drogowe ruszą już wiosną 2014 r. Dlatego też, aby móc zacząć realizację przedmiotowej inwestycji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem - mieszkańców "Osiedla Pawełki" czekają niebawem ponowne utrudnienia komunikacyjne związane ze wznowieniem robót nad budową kanalizacji deszczowej.

    Drugi ze złożonych projektów obejmuje przebudowę drogi gminnej o łącznej długości 885 mb przez miejscowość Bęćkowo, gdzie dotychczas funkcjonuje zniszczona nawierzchnia brukowa, a na niektórych odcinkach żwirowa. Realizacja inwestycji przyczyni się do przebudowy nawierzchni drogi biegnącej przez wieś, chodników, zjazdów na posesje, budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej, przejść dla pieszych, montażu progów spowalniających oraz oznakowania poziomego i pionowego. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 805 tyś. zł.

    Zgodnie z zasadami NPPDL Gmina ma możliwość złożenia dwóch projektów, jednakże dofinansowanie może uzyskać tylko jeden projekt o wyższej punktacji.

    Liczymy na pozytywną ocenę wniosków i uzyskanie dofinansowania, dzięki któremu możliwa będzie przebudowa dróg gminnych w 2014 roku.

    Do tej pory Gmina Szczuczyn w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zrealizowała następujące projekty:

  • "Przebudowa drogi gminnej nr 104230B w miejscowości Bzury, gmina Szczuczyn" - 2012 rok
  • "Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie: ul Krzywa (nr 104242B); ul. Sobieskiego (nr 104253B) i ul. Pawełki (nr 104260B)" - 2013 rok.

    Realizacja powyższych inwestycji przyczyniła się m.in. do wymiany łącznie 791 mb nawierzchni.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2126

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe