Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2013
Opublikowano: 2013-10-11

Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych

    Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji nad projektem Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

    Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad ostatecznym kształtem programu.

Na opinie i wnioski oczekujemy
do 4 listopada 2013 roku

    Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać:

  • elektronicznie na adres e-mail: jbudzinska@um.szczuczyn.pl
  • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Szczuczynie ul. Kilińskiego 61, 19-230 Szczuczyn
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 61, pok. nr 3.

    Projekt programu współpracy i formularz konsultacji jest dostępny do pobrania poniżej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, pok. nr 4.

    Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program współpracy 2014”.

    Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:

  • przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
  • złożone na formularzu konsultacji społecznych po terminie wyznaczonym do konsultacji,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2465

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe