Dziś jest: Poniedziałek 27 września 2021, Imieniny: Kosmy, Damiana .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2013
Opublikowano: 2013-11-15

DOPŁATA ŚMIECIOWA- WYPEŁNIJ WNIOSEK !!! DOTYCZY OSÓB SAMOTNYCH RENCISTÓW LUB EMERYTÓW

DOPŁATA ŚMIECIOWA- WYPEŁNIJ WNIOSEK !!!

DOTYCZY OSÓB SAMOTNYCH RENCISTÓW LUB EMERYTÓW

    Od 1 listopada 2013r. istnieje możliwość uzyskania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie nr 159/XXVI/12 z dnia 28 grudnia 2012r. z póź. zm. Osoby uprawnione do uzyskania dopłaty powinny spełniać łącznie następujące warunki:

  • być emerytem/ -ką lub rencistą/- ką,
  • nie posiadać dochodów z innych źródeł niż emerytura lub renta,
  • prowadzić jednoosobowe gospodarstwo domowe,
  • na dzień złożenia wniosku nie posiadać zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zdeklarować selektywną zbiórkę odpadów,

    Jeśli ktoś z Państwa spełnia łącznie wyżej wymienione warunki, prosimy o zgłoszenie się z dowodem osobistym oraz odcinkiem emerytury lub renty bądź decyzją emerytalną do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, do pokoju nr 5 w celu wypełnienia wniosku.

    Złożenie wniosku do 30 listopada 2013r. umożliwi skorzystanie z dopłaty w wysokości 10 zł. miesięcznie już od listopada 2013r.

    Druk wniosku wraz z załącznikami, tj.: załącznik do wniosku o dopłatę, oświadczenie o nie osiąganiu dochodów z innych źródeł, są dostępne również na stronie internetowej www.test.um.szczuczyn.pl w zakładce- Gospodarka Odpadami.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2367

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe