Dziś jest: Piątek 31 marca 2023, Imieniny: Ernesty, Kamila.
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2012
Opublikowano: 2012-12-11

WSPÓLNY PRZETARG NA ENERGIĘ

    Trzy spółki energetyczne złożyły oferty w przetargu na grupowy zakup energii dla trzech samorządów z powiatu grajewskiego oraz 12 samorządowych spółek i instytucji. Swoje oferty złożyły: Energa – Obrót, PKP Energetyka S.A oraz PGE Obrót S.A. Spośród nich najtańsza okazała się oferta spółki PKP Energetyka S.A., za łączną kwotę brutto 845.559,03 zł.

     Przetarg na grupowy zakup energii dla 3 samorządów powiatu grajewskiego tj. Miasta Grajewa, Gminy Szczuczyn oraz Gminy Radziłów, został ogłoszony w listopadzie br. W imieniu wszystkich podmiotów tworzących grupę zakupową, całą procedurę przetargową, na podstawie otrzymanych pełnomocnictw, przeprowadzało Miasto Grajewo. Ogólne zapotrzebowanie energii na 2013 rok szacunkowo wyniosło 2.906.700 kWh, w tym zapotrzebowanie na energię Gminy i Miasta Szczuczyn oraz jej spółki i jednostek podległych wyniosło 1.053.200 kWh w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

    Dla Gminy Szczuczyn jest to już drugi przetarg na zakup energii elektrycznej, także po poprzednim przetargu przeprowadzonym samodzielnie, powstały widoczne oszczędności. Tym razem powstał pomysł przeprowadzenia wspólnego grupowego przetargu, którego celem było ustalenie większej ilości zapotrzebowania na dostarczaną energię, dzięki czemu istniała możliwość, iż spółki energetyczne zejdą jeszcze niżej z cenami. Przedbieg ten okazał się trafny i pokazuje nam, że razem można więcej. Może w przyszłości uda nam się zrzeszyć większą ilość samorządów oraz ich jednostek.

    Przewidywane oszczędności powstałe dla samej Gminy i Miasta Szczuczyn z tytułu zmiany sprzedawcy w porównaniu z aktualnymi cenami jednostkowymi energii stosowanymi przez sprzedawcę wyłonionego w poprzednim postępowaniu przetargowym, wyniosą w 2013 roku łącznie ok. 42 tys. zł brutto.

PODSUMOWANIE DLA GMINY SZCZUCZYN:

Wolumen: 1.053.200 kWh

  • 2 grupy: oświetlenie uliczne (strefa dzienna i nocna), pozostałe obiekty samorządowe (strefa całodobowa)
  • Okres: 01.01.2013 – 31.12.2013
  • 6 podmiotów zamawiających( Gmina i Miasto Szczuczyn, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie, Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej, Bibliotek Miejska w Szczuczynie)

Prognozowane oszczędności:

  • Wydatki jakie poniosłaby Gmina Szczuczyn wyliczone na podstawie cen z 2012 roku: 348 tys. zł.
  • Wydatki na dostawę energii po rozstrzygnięciu przetargu: 306 tys. zł.
  • Oszczędności powstałe w skali roku: 42 tys. zł.

Różnice w cenach jednostkowych (porównanie cen z 2012 roku i 2013 roku:

 

Podział strefowy

2012

2013

Dzienna

(oświetlenie uliczne)

0,4090

0,2909

Nocna

(oświetlenie uliczne)

0,2797

0,2909

Całodobowa

0,3315

0,2909

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 3011

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe