Dziś jest: Czwartek 21 marca 2019, Imieniny: Benedykta, Lubomira .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2012
Opublikowano: 2012-08-21

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczuczyn

Burmistrz Szczuczyna informuje, iż Gmina Szczuczyn planuje złożenie wniosku o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn.

 
Mieszkańcy zainteresowani nieodpłatnym przekazaniem wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości mogą do dnia 31.08.2012 r. złożyć stosowny wniosek do tutejszego Urzędu Miejskiego - ul. Kilińskiego 61 (pokój nr 5), w którym określą ilość posiadanych odpadów i stopień ich uszkodzenia oraz numer ewidencyjny działki, na której zlokalizowana jest nieruchomość.

 

Nadmienia się, że przekazanie odpadów zawierających azbest musi nastąpić do dnia 17.09.2013 r. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się demontaż pokrycia, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania oraz składowanie odpadu na składowisku. Kosztami kwalifikowanymi nie są koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Szczuczynie, pok. nr 5, tel. 86 2735080 wew. 17.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1341

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe