Dziś jest: Czwartek 13 grudnia 2018, Imieniny: Łucji, Otylii .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2012
Opublikowano: 2012-08-31

Sprzedaż założenia dworsko-parkowego we wsi Bzury

                                                                                                          Szczuczyn, dnia 31 sierpnia 2012 r.

                                                                     W Y K A Z

                                   nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./ Burmistrz Szczuczyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :

I. Założenie dworsko-parkowe położone we wsi Bzury o łącznej pow. 2,3994 ha,   w skład którego wchodzą następujące działki gruntu o nr geod:

  • 180/7 o pow. 0,94 ha, stanowiącej obszar dwóch stawów, KW LM1G/00003197/3,
  • 180/17 o pow. 0,41 ha, jako niezabudowana działka rolna, KW LM1G/00022933/4,
  • 180/18 o pow. 0,10 ha, zabudowanej niepodpiwniczonym, murowanym budynkiem dawnej owczarni o pow. zabud. 254,40 m2, pow. użytk. 206,46 m2, KW LM1G/00010818/5,
  • 180/19 o pow. 0,17 ha, zabudowanej w części ścianą kamienną pozostałą po dawnym budynku spichlerza, KW LM1G/00010818/5,
  • 182/6 o pow. 0,7794 ha, zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, powstałym na przełomie XVII i XIX w. jako dwór szlachecki; KW LM1G/00022933/4; budynek murowany, parterowy, wolnostojący w 3/5 podpiwniczony o pow. zabudowy 312,00 m2, pow. użytk. parteru 238,04 m2, pow. użytk. piwnic 57, 36 m2, kubatura 1466 m3; wysokość pom. parteru 2,90 m a piwnic od 1,90 - 2,11 m; ściany zewnętrzne mur warstwowy o grubości 45 cm z cegły pełnej palonej, ściany wewn. murowane z cegły pełnej, stropy żelbetowe, klatka schodowa betonowa, więźba dachowa drewniana dwuspadowa konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, pokrycie dachu dachówką cementową; na korytarzu   i w pom. dydaktycznych lamperia olejna do wys. 1,30 m; w łazienkach: na podłodze terakota, na ścianach glazura do wys. 2,10 m, w pozostałych pom. podłogi drewniane malowane na olejno a w wiatrołapie posadzka z płytek lastrico; stolarka okienna drewniana typowa, podwójna dwuskrzydłowa, stolarka drzwiowa drewniana płytowa; wyposażenie budynku w instalacje: elektryczną, grzewczą c.o. z własnej kotłowni olejowej, wodociągową zasilaną z własnej studni kopanej (istnieje możliwość przyłącza do wodociągu wiejskiego), kanalizacyjną z odprowadzeniem do lokalnego zbiornika nieczystości, odgromową, telefoniczną, wentylacji grawitacyjnej; stan techniczny budynku dobry; dodatkowo na działce znajdują się:                                          
  • budynek dawnej obory: murowany z kamienia i cegły, niepodpiwniczony, o pow. zabudowy 176,61 m2, pow. pow. użytk. 139, 56 m2 i kubaturze 441,00 m3 - do rozbiórki,
  • budynek WC: murowany z cegły pełnej, niepodpiwniczony, o pow. zabud. 14,70 m2 i kubaturze 31,00 m3, stropodach żelbetowy jednospadowy, brak instalacji – do rozbiórki,
  • studnia kopana z kręgów betonowych Dn-900 mm na głębokość 9,0 m wraz z konstrukcją wsporczą pompy i przewodem ssącym,
  • ogrodzenie nieruchomości: z trzech stron z siatki ocynkowanej na cokole betonowym a od strony zachodniej z prętów stalowych w ramach stalowych na słupkach stalowych osadzonych                   w fundamencie betonowym.

Aktualnie teren na którym znajduje się całe założenie dworsko-parkowe nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie wskazuje się tego terenu do zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania; dla tego terenu nie istnieje decyzja o warunkach zabudowy która zmieniałaby jego przeznaczenie.

Łączna wartość założenia dworsko-parkowego, po zastosowaniu bonifikaty z tytułu  kwalifikacji nieruchomości jako zabytkowej, została ustalona na kwotę 259.392,00 złotych, słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote.

Dodatkowo, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztów sporządzonych operatów szacunkowych nieruchomości w wysokości 3.444,00 zł.

 

    Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu  ustnego.

 

Wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy winny złożyć stosowny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2012 roku.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1643

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe