Dziś jest: Wtorek 18 grudnia 2018, Imieniny: Gracjana, Bogusława .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2012
Opublikowano: 2012-09-05

Przekazanie budynku

    W dniu 04.09.2012 roku Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński oficjalnie przekazał teren budowy, jakim jest budynek Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz z przyległym terenem, przy ul. Plac Tysiąclecia, poprzez wręczenie kluczy Wykonawcy w obecności kierownika budowy, inspektorów nadzoru oraz Kierownika Referatu Rozwoju i Inwestycji. Wykonawcą inwestycji wyłonionym podczas nieograniczonego przetargu została firma z Grajewa oferując najniższą cenę.

    Zakres prac obejmował będzie:

 • roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne,
 • roboty murarskie (wymurowanie ścian działowych,
 • nadmurowanie oraz wymurowanie nowych kominów, nadbudowa budynku i budowa wieży, ścian, klatki schodowej, itp.)
 • wykonanie stropów na belkach stalowych,
 • wykonanie nowej więźby dachowej oraz pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wykopanie elewacji i ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
 • odtworzenie na elewacji akcentów w postaci ryzalitów i lizen oraz gzymsów ze styropianu,
 • roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne,
 • wykonanie schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych, oraz sanitariatu dla niepełnosprawnych,
 • wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej oraz zewnętrznej,
 • wykonanie instalacji grzewczej budynku,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej (zgodnie z dokumentacją oraz warunkami PGE),
 • wykonanie instalacji teletechnicznej (sieć telefoniczna, informatyczna),
 • wykonanie instalacji odgromowej oraz przeciwporażeniowej,
 • wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej (w części budynku),
 • usunięcie krzewów,
 • roboty rozbiórkowe związane z demontażem krawężników, obrzeży chodnikowych, ław betonowych,
 • istniejących nawierzchni, murków oporowych, schodów zewnętrznych i małej architektury,
 • niwelację oraz korytowanie terenu,
 • zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej,
 • wykonanie podbudowy oraz nawierzchni parkingu, chodników, pochylni z kostki betonowej,
 • wykonanie trawników - klomb zieleni wokół studzienki TP,
 • montaż elementów małej architektury (maszty flagowe oraz tablica informacyjna – witacz),
 • zakup wyposażenia urzędu tj. sprzęt gaśniczy, klimatyzatory przenośne, wyposażenie łazienek tj. lustra, kosze na śmieci, suszarki do rąk, dozowniki na mydło, pojemniki na papier,
 • wykonanie oznakowania w obiekcie Urzędu tj. wyjścia ewakuacyjne, tabliczki na drzwiach, główna tablica informacyjna, itp. uporządkowanie terenu.

    Liczymy na rychłe rozpoczęcie prac, jak równie na bezkolizyjne i szybkie ich zakończenie.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1672

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe