Dziś jest: Środa 20 marca 2019, Imieniny: Eufemii, Klaudii .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2012
Opublikowano: 2012-07-25

Ogłoszenie o planowanej kontroli gospodarki wodno-ściekowej oraz gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczuczyn

OGŁOSZENIE

kontrola gospodarki wodno-ściekowej oraz gromadzenia odpadów komunalnych

Burmistrz Szczuczyna uprzejmie informuje, że z dniem 01.08.2012 r. przystąpi do sukcesywnej kontroli na bazie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz uchwały Nr19/IV/07 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczuczyn (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 74, poz. 601) której przedmiotem będzie:

1. Wykonanie obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz uiszczania opłat z tego tytułu.

2. Kontrola urządzeń pomiarowych tj. wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych.

3. Dokonanie kontroli danych zgłoszonych do umów na dostawę wody, odprowadzenie ścieków i odbioru odpadów od których zależy ustalenie wysokości opłat.

Kontrolą zostają objęci mieszkańcy ulic: Plac 1000-lecia oraz Szpitalnej.

Kontrola zakończy się z dniem 30 sierpnia 2012 r.

Szczuczyn, dnia 25.07.2012 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1332

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe