Dziś jest: Piątek 14 grudnia 2018, Imieniny: Alfreda, Izydora .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2012
Opublikowano: 2012-08-27

GMINA SZCZUCZYN OGŁOSIŁA KOLEJNY PRZETARG!

Burmistrz Szczuczyna w dniu 27.08.2012r. ogłosił przetarg na Budowę sieci kanalizacji deszczowej tłoczno - grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn, w zakres prac wchodzi m.in.:

 • sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, osadnikiem części mineralnych, przepompownią wód deszczowych oraz wylotem do odbiornika w zlewni nr 1, na którą składają się ulice: Falkowskiego, Królowej Marysieńki, Wołodyjowskiego, J. Pioli i J. Wagi;
 • sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, osadnikiem części mineralnych oraz wylotem do odbiornika w zlewni nr 2, na która składają się ulice: Osiedle Pawełki, Królowej Marysieńki, Królowej Katarzyny Jagiellonki i Księży Pijarów;
 • sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, osadnikiem części mineralnych oraz wylotem do odbiornika w zlewni nr 3, na która składają się ulice: Pawełki, Królowej Katarzyny Jagiellonki i Księży Pijarów;
 • sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w zlewni nr 4, na która składają się ulice: Pawełki, Osiedle Pawełki i Królowej Marysieńki;
 • sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w zlewni nr 5, na która składają się ulice: Stodolna, Nadstawna i Sobieskiego;
 • sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w zlewni nr 6 w ulicy Nadstawnej;
 • wpusty uliczne z przykanalikami do istniejącej studni w zlewni nr 7 w ulicy Nadstawnej;

 

Ponadto:

 • przebudowę dwóch przepustów drogowych w pasie dróg gminnych (ul. Pawełki nawierzchnia asfaltowa, oraz ul. Król. Marysieńki – nawierzchnia żwirowa) zgodnie z dokumentacją,
 • dostawę, montaż i rozruch przepompowni wód opadowych wraz z wykonaniem instalacji zasilającej od złącza kablowego (skrzynki) do przepompowni,
 • wykonanie wylotów drenarskich (zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym),
 • konserwacja gruntowa rowu (wraz z zagospodarowaniem urobku), do którego będzie następował zrzut wód opadowych polegająca na wykonaniu wykopów szerokoprzestrzennych oskarpowanych (ok. 418m3), formowanie nasypów (ok. 113 m3), rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów w rejonie pasa robót (ok. 300 m3), wykonanie bystrotoku (ok. 16m2).
 • odtworzenie nawierzchni dróg i ulic (nawierzchnia asfaltowa i żwirowa).


Termin składania ofert upływa 12 września 2012r. o godz. 10:00.
 

Dokumentacja przetargowa dostępna na stronie internetowej www.test.um.szczuczyn.pl w zakładce Urząd Miejski / przetargi.

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1283

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe