Dziś jest: Niedziela 24 marca 2019, Imieniny: Marka, Gabriela .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2012
Opublikowano: 2012-08-24

Fundusz Sołecki – 2013

Fundusz Sołecki – 2013

 

22 sierpnia 2012 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta  odbyło się spotkanie Burmistrza Artura Kuczyńskiego z Sołtysami z terenu Gminy Szczuczyn.  W spotkaniu uczestniczyli również: p. Jolanta Budzińska Sekretarz Gminy, p. Małgorzata Jarmutowska Skarbnik, p. Krzysztof Wysocki dyrektor WPK w Szczuczynie oraz p. Irena Śmiarowska Kierownik Referatu odpowiedzialnego za realizację inwestycji wykonywanych w ramach Funduszu.

 Wypada przypomnieć, iż Rada Miejska już w roku 2011 podjęła, na wniosek Burmistrza Szczuczyna uchwałę o wydzieleniu w budżecie Gminy Szczuczyn środków finansowych na utworzenie tzw. Funduszu Sołeckiego. Rok 2012 jest pierwszym, w którym pierwsze prace i zakupy są właśnie realizowane.

 Procedura jest następująca:

Krok 1) do końca lipca, roku poprzedzającego wykorzystanie środków z Funduszu Sołeckiego, Burmistrz Szczuczyna informuje Sołtysów o przysługującej im wysokości środków,

Krok 2) do 30 września Sołtysi na organizowanych w poszczególnych wsiach zebraniach sołeckich ustalają na co środki te powinny być wydatkowane, odpowiedni wniosek trafia na biurko Burmistrza,

Krok 3) kolejne działania podejmują pracownicy Urzędu, sprawdzają czy wniosek jest zgodny z regulaminem Funduszu Sołeckiego, przygotowują dokumentację niezbędna do wpisania budżetu tego zadania,

Krok 4) Rada Miejska po zapoznaniu się z treścią złożonych wniosków i ich analizą prawną podejmuje uchwałę o przyjęciu środków finansowych na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego.

Krok 5) nowy rok jest okresem realizacji inwestycji i zakupów, oto przykładowe inwestycje realizowane w bieżącym roku (2012) w ramach Funduszu Sołeckiego:

- remonty odcinków dróg,

- prace geodezyjne,

- remonty i zakup wyposażenia świetlic wiejskich,

- prace ziemne, przygotowanie boiska do gry,

- przygotowanie terenów rekreacyjnych,

- zakup sprzętu przeciwpożarowego,

- porządkowanie terenów zielonych i placów,

- remonty zabytkowych kapliczek wiejskich,

- budowa chodników,

Krok 6) to rozliczenie wykonanych prac i sprawdzenie zebranej dokumentacji.

 W chwili obecnej mamy znaczne zaangażowanie prac w ramach tegorocznej puli środków z Funduszu, a już podejmujemy działania dotyczące roku 2013, zgodnie z przedstawionym powyżej harmonogramem. Fundusz nie jest więc działaniem jednorazowym.

                 W czasie spotkania p. Sekretarz przypomniała zebranym regulacje prawne związane z funkcjonowaniem Funduszu Sołeckiego, p. Śmiarowska przybliżyła zebranym stan realizacji tegorocznych zadań, problemy jakie napotkaliśmy podczas ich wykonywania oraz potrzeby jakie przewidujemy, iż wystąpią w dalszej części roku. Przedstawiony został również przez dyrektora WPK grafik wraz z terminarzem zakończenia tegorocznych prac. Następnie rozpoczęła się niezwykle ciekawa dyskusja nad wieloma aspektami Funduszu. Sołtysi pytali o poszczególne prace, byli również tacy, którzy nie przystąpili do Funduszu w 2012 roku i teraz nie chcą już stracić takiej szansy.

                 „Fundusz Sołecki nie jest lekiem na całe zło i nie rozwiąże wszystkich naszych problemów, ale nie takie jest też jego zadanie. Stwarza on niezwykłą szansę na zaktywizowanie poszczególnych sołectw. Ustalone na zebraniu prace są efektem potrzeb całej społeczności. Mieszkańcy nareszcie dysponują skromnym, ale własnym budżetem, tym chętniej włączają się w fazę realizacji wyznaczonych inwestycji. Decyzja Rady Miejskiej z 2011 roku o powołaniu do życia Funduszu Sołeckiego była odpowiedzią na potrzeby lokalne i mój pomysł. Uczymy się teraz z tego korzystać. Pewnie że zdarzają się potknięcia, nie wszystko idzie tak szybko, jak byśmy chcieli ale najważniejsze jest to, że dzięki wspólnej pracy powstaje wiele ciekawych i potrzebnych mieszkańcom naszej Gminy rzeczy. Wypada tylko podziękować Sołtysom i Radom Sołeckim za włożony trud i poświęcenie własnego czasu.”powiedział podczas spotkania Artur Kuczyński Burmistrz

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2354

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe