Dziś jest: Środa 20 marca 2019, Imieniny: Eufemii, Klaudii .
Archiwum aktualności Urzędu Miejskiego w Szczuczynie rok 2012
Opublikowano: 2012-10-02

„Bądź aktywny, bądź niezależny”

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie od dnia 01.06.2012r. do 30.11.2012r., realizuje projekt „Bądź aktywny, bądź niezależny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Urząd Gminy Szczuczyn.

    Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne 25 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej mieszkańców gminy Szczuczyn, w tym 11 kobiet i 14 mężczyzn. Ze względu na trudną sytuację materialną, dla większości uczestników realizacja szkoleń w ramach projektu jest jedyną szansą na zdobycie lub podniesienie swoich kwalifikacji oraz podniesienie samooceny.

    Dla uczestników projektu przed szkoleniami zorganizowane zostały indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz z psychologiem. Spotkania miały na celu podniesienie wiary we własne możliwości i siły, zwiększenie motywacji do samodzielnych zadań oraz naukę aktywnego poszukiwania pracy.

    Dla wszystkich uczestników zaproponowane zostały następujące szkolenia:

  • kurs prawa jazdy kat. „B”,
  • kurs komputerowy,
  • kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych,
  • kurs pielęgnacji zieleni.

    Dodatkowo Ośrodek Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników szkoleń postanowił z zaoszczędzonych środków przy realizacji projektu zorganizować dodatkowe kursy. Dla kobiet jest to kurs obsługi kasy fiskalnej, dla mężczyzn kurs obsługi wózków widłowych. Osoby biorące udział w projekcie korzystają ze wszystkich form wsparcia oraz szkoleń bezpłatnie. W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione, także obiady w trakcie szkoleń ośmiogodzinnych, przerwy kawowe w trakcie wszystkich szkoleń oraz materiały szkoleniowe.

    Wszystkie osoby, które ukończą szkolenia otrzymają zaświadczenia/certyfikaty ukończenia kursu. Szkolenia maja za zadanie przekazanie umiejętności wymaganych na konkretnych stanowiskach pracy i ułatwić tym samym integrację zawodową i w dalszej konsekwencji społeczną uczestników projektu. Dzięki szkoleniom osoby bezrobotne staną się bardziej atrakcyjne na rynku pracy, a także nauczą się jak radzić sobie w różnych sytuacjach.

    W ramach projektu dla uczestników w miesiącu sierpniu zorganizowana została wycieczka krajoznawcza mająca na celu zintegrowanie osób biorących udział w szkoleniach.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 1945

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe